Záruka 5 rokov


Štvorkolky, UTV a SxS Segway sú postavené podľa najvyšších štandardov kvality výroby aj použitých materiálov.
Vďaka tomu sú veľmi spoľahlivé a s dlhou životnosťou.

Na základe týchto skúseností sme pre Vás - nové majiteľov štvorkoliek, UTV a SxS Segway spustili program
"Predĺžená záruka na 5 rokov".

Predĺžená záruka sa vzťahuje na všetky modely štvorkoliek, UTV a SxS SEGWAY.
Viac informácií a podmienky využitia predĺženej záruky získate u vášho predajcu.

Predĺženú záruku môžete získať úplne zadarmo!
Predĺžená záruka na 5 rokov platí pre všetkých aj pre podnikateľov!

Podmienky predĺženej 5-ročnej záruky:

• Vaše vozidlo musí byť zaregistrované v systéme elektronickej registrácie servisnej knižky.
Registráciu vozidla vykonáva predajca. Po registrácii obdržíte potvrdenie na svoj e-mail.
• Predĺžená záruka platí pre prvého majiteľa na päť rokov alebo do najazdenia 10 000 km, podľa toho, čo nastane skôr.
• Pri uplatňovaní predĺženej záruky je nutné doložiť faktúry o predchádzajúcich vykonaných servisoch.
• Stroj nesmie byť využívaný na športové účely ani nadmerne preťažovaný nad hodnoty uvedené v návode na obsluhu.
• Všetky opravy, výmeny dielov a náplní môžu byť vykonané len v autorizovanom servise.
• Pri opravách stroja musia byť použité výhradne originálne diely dodané oficiálnym zástupcom značky.
• V rámci rozšírenej záruky má spotrebiteľ právo na opravu poruchy.
• Všetky oleje a prevádzkové kvapaliny musia byť použité len tie, ktoré sú odporúčané v návode na obsluhu, teda od firmy MAXIMA Racing Oils.
• Je nutné dodržiavať predpísané servisné intervaly tak, ako sú uvedené v servisnej knižke a servisnom manuáli výrobcu.
• Predĺžená záruka na stroj zaniká alebo je obmedzená pri porušení podmienok uvedených v reklamačnom poriadku.