Záruka 5 rokov


Štvorkolky, UTV a SxS Segway sú postavené podľa najvyšších štandardov kvality výroby aj použitých materiálov.
Vďaka tomu sú veľmi spoľahlivé a s dlhou životnosťou.

Na základe týchto skúseností sme pre Vás - nové majiteľov štvorkoliek, UTV a SxS Segway spustili program
"Predĺžená záruka na 5 rokov".

Predĺžená záruka sa vzťahuje na všetky modely štvorkoliek, UTV a SxS SEGWAY.
Viac informácií a podmienky využitia predĺženej záruky získate u vášho predajcu.

Predĺženú záruku môžete získať úplne zadarmo!

Podmienky predĺženej 5-ročnej záruky:
- Vaše vozidlo musí byť zaregistrované v systéme elektronickej registrácie servisných knižiek. Registráciu vozidla vykonáva predajca.
Po registrácii dostanete na svoj e-mail potvrdenie.
- Stroj musí byť registrovaný na fyzickú osobu, ktorá nie je podnikateľom.
- Predĺžená záruka platí len pre prvého majiteľa vozidla.
- Pri uplatňovaní predĺženej záruky je potrebné predložiť faktúry za predchádzajúce služby.
- Stroj sa nesmie používať na športové účely ani preťažovať nad hodnoty uvedené v návode na obsluhu.
- Všetky opravy, výmeny dielov a kaziet môže vykonávať len autorizované servisné stredisko.
- Pri oprave stroja sa musia používať len originálne diely dodané oficiálnym zástupcom značky.